Šití, pletení a háčkování

Šití, pletení, drhání a háčkování je odnepaměti součástí lidské kultury, protože tyto znalosti a dovednosti byly běžnou součástí života každé rodiny minimálně do dob, kdy průmyslová revoluce přinesla masovou výrobu pletenin, konfekčních oděvů a dalších výrobků. Dnes jsou pletení a háčkování i šití a vyšívání vnímány spíše jako prostředek vlastní kreativity a seberealizace a také smysluplného trávení volného času, neboť průmyslová výroba nabízí nepřeberné množství zboží, které se těmito postupy dříve vyrábělo samozásobitelsky doma. Zde je potřeba připomenout, že i když to vypadá, že šití, pletení a háčkování je doménou žen, v minulosti tomu tak nebylo. Celá řada profesí byla založena na práci s přízí - výrobu rybářských sítí a vrší, šití a opravy plachet stejně jako zákázkové krejčovství reperezentovali ve svých řemeslech muži.

Kostěná jehla s ouškem, kultura s lineární keramikou mladší doby kamenné, 5 500-4 900 př. n. l. (archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy).

Šití, pletení, drhání, háčkování a paličkování jsou činnosti, které vyžadují značnou míru koordinovanosti práce obou rukou, zručnost a také prostorovou představitost. Tak jako tomu bývá ve všech historických řemeslech, všechny postupy práce vycházejí z práce vedoucí pravou rukou, čemuž je přizpůsoben nejen postup práce, ale i uspořádání pracoviště a rozložení materiálu. Leváka a toho, kdo jej vede, to potom staví před složitý úkol, v němž je potřeba řešit nejen to, jak přenést zažité a zautomatizované zkušenosti ve stranově opačně vedených pohybech, ale jak zorganizovat práci jako celek.

V první řadě je potřeba připomenout, že po zvážení všech okolností, se můžeme rozhodnout, že leváka budeme učit stejně, jako kdyby byl pravák - situace se v mnohých ohledech může zjednodušit, určitě však s sebou přinese i některé komplikace, neboť cesta začleňování leváků do pravostranné společnosti nemusí být vždy jednoduchá. Ale jak už bylo poznamenáno v jiných kapitolách, leváci jsou schopni se naučit a celoživotně vykonávat celou řadu činností pravou rukou ve shodě s praváky (např. viz kapitola hudební nástroje, kuchyňské náčiní a zařízení, stroje a přístroje). Není známo, že by manuální činnosti vykonávané rukou laterálně opačnou, v tomto případě tedy pravou, přinášely obtíže, které jsou popisovány v případě převádění leváků na pravou ruku při psaní. Musíme však počítat s tím, že manuální zručnost levákovy pravé ruky bude zejména ze začátku nižší a cesta k vytouženým výsledkům delší.

Pokud budeme chtít učit leváka v souladu s jeho přirozenou lateralitou nápodobou, bude rodič, prarodič nebo sourozenec či učitel, o kterém můžeme z hlediska počtu pravděpodobnosti předpokládat, že je pravák, okamžitě postaven před praktický problém. Ten spočívá v tom, jestli bude on sám své dlouhodobě zažité pohyby schopen stranově převrátit, a předvést tak levákovi, jak má co dělat. Další možností je, že levák se snaží postup práce svého učitele praváka napodobovat a zároveň si situaci stranově samostatně převracet, což někteří leváci zvládají, protože mezitím je život k takovému vidění donutil už předtím. V každém případě je potřeba maximální trpělivosti a tolerance z obou stran, aby vše neskončilo zklamáním, čehož pak později nakonec litují obě strany.

Jinou možností je hledat návody v příručkách, které jsou metodicky zaměřeny na leváky - v našem prostředí ve skutečnosti ale téměř neexistují - oporu však najdeme v anglofonním světě, kde je háčkování a pletení velmi oblíbené a kde aktivisté připravují návodné videoklipy, jak se co dělá, a to i pro leváky.

Jediná naše publikace, která zpřístupňuje základy pletení i pro leváky/levačky, vyšla před mnoha lety a je prakticky nedostupná, a tak i zde je velký prostor jak pro popularizátory těchto aktivit, tak i pro nakladatelství naučné literatury.

Jedna z mála praktických knih určených i levákům – Škola ručného pletenia Ludmily Peškové je doprovázena i stranově převrácenými návody na pletení pro leváky, (Práca, Bratislava, 2. vydání, 1985).

Dobrou zprávou je však to, že si díky moderní technice můžeme snadno takové materiály pro leváky vytvořit sami. Nejjednodušší způsob je z příručky příslušnou stránku s obrázky ofotit nebo naskenovat na domácím skeneru, obrázky uložit do PC a v nějakém jednoduchém grafickém programu (Irfan, XnView, grafické nástroje Wordu) obrázky prostě a jednoduše horizontálně stranově převrátit a vytisknout. To, že se nám tím převrátí i text nás nemusí mrzet, protože původní máme pořád po ruce. Originální předloha nás bude vést komentářem, převrácený obrázek pak poslouží levákovi, aby se stranově zorientoval.

*

U stranově převráceného návodu leváky určitě nezaskočí to, že obrázky postupují zprava doleva - vždyť to je přece směr leváků!

Dalším zdrojem informací jsou pak již zmíněná krátká tutoriální videa, kterých je například na www.youtube.com poměrně mnoho. A když k tomu ještě umíme alespoň trochu anglicky, máme vyhráno! Musíme však zvolit správné vyhledávací klíčové slovo - k tomu nám pomůže i internetový překladač:

háčkování - left handed crochet for beginners,

pletení - left handed continental knitting.

Je jasné, že tento způsob chce trochu pátrání a přípravy dopředu - například výuková videa háčkování pro leváky vypadají na takovýchto videích takto:

Left Hand Galaxy Stitch Crochet Scarf; Left Hand Crochet Child-Toddler Slippers; Left Hand Summer Fun - Crochet Pattern Stitch A; Left Hand Crochet Solid Hexagon; Left Hand Magic Crochet Potholder with the Single Crochet; Left Hand Crochet Bingo Bag; Left Hand Child Size Crochet V-Stitch Cap with Ruffle - Lightweight Summer - Oh Baby; Left Hand Crochet Circle to Square 3; Left Hand - Stretchy Crochet Headband - Puff Stitch; Left Hand Version - How to Make crochet HairPin Lace; Left Hand Crochet Boucan Pattern Stitch - Scarf - Afghan - Blanket; Left Hand Crochet Sock Monkey; Left Hand Ribbed Crochet Stocking Hat; Left Hand Ogeechee Bear Crochet Cap; Left Hand Crochet Shamrock C - Clover; Left Hand Crochet Pouch; Left Hand Bellevue Granny Square; Left Hand - How to Start the Crochet Continual Round; Left Hand Radiant Crochet Butterfly; Left Hand Radient Crochet Flower; Left Hand How to Make a Puffy Crochet Puff Stitch; Left Hand Crochet Valentine Puffy Heart - Small; Left Hand Majestic Crochet Flower Motif - Bullion Stitch; Left Hand Rib Cuff Crochet Baby Bootie; Left Hand Crochet Kingston Cap Video Tutorial; Left Hand Version - How to Crochet a CupCake Hat; Left Hand Crochet Wide Head Band; Left Hand How to Join a Crochet Round; Left Hand Crochet Seed Stitch Scarf; Left Hand Ribbon Flower; Left Hand Crochet Miniature Holiday Christmas Stocking; Left Hand Miniature Christmas Holiday Stocking Variation 2; Left Hand How to Crochet a Basket; Left Hand Crochet Magic Heart Potholder; Left Hand Large Size Beanie Cap for a Man; Left Hand Sun Beam Granny Square; Left Hand Small Crochet Wheel Headband with Flower Option; Left Hand Streamer Crochet Hat; Left Hand Dainty Crochet Angel; Left Hand Slinky Crochet Flower; Left Hand Mesh Crochet Pattern Stitch; Three Ripple Crochet Tutorials - Interactive Video; Left Hand Crochet Baby High Top Booties; Left Hand Air Freshener Crochet Angel Cover; Left Hand Crochet SnowFlake #6; Left Hand Crochet Christmas Holiday Tree; Left Hand Crochet SnowFlake 5; Left Hand Puffy Spike Crochet Square; Left Hand Crochet Holly Leaf; Left Hand - How to Crochet a Shell Cross; Left Hand Crochet Basketweave Rows - Square or Scarf; Left Hand Alternative Method for Crochet Chain on Edge of Blanket; Left Hand Commemorative Large Crochet Heart Granny Square; Left Hand Crochet Oak Leaf; Left Hand Oblong Crochet Ear Flap for Hat or Cap; Left Hand Little Darling Toddler-Youth Crochet Shell Cap; Left Hand Crochet Fingerless Gloves; Left Hand Crochet Split Stitch; Left Hand Crochet Towel Topper; Left Hand - Awareness Crochet Ribbon - Breast Cancer; Left Hand Baby Crochet Sock Edging; Left Hand Crochet Halloween Pumpkin; Left Hand Crochet Star Stitch; Left Hand Puff Stitch Crochet Scarf; Left Hand Crochet Pixie Hat; Left Hand Crochet Flower Edging for Hat; Left Hand Mini Crochet Cupcake; Left Hand Crochet Mary Jane Slipper; Left Hand Ecliptic Crochet Flower; Left Hand Crochet Adult Slippers; Left Hand - Crochet Wheel Stitch Square - Catherine's Wheel; Left Hand Crochet Abstract Cats; Left Hand Crochet Star Stitch Hat; Left Hand Crochet Puff Stitch Hat; Left Hand Solid Crochet Rectangle; Left Hand Granny Crochet Rectangle; Left Hand Streamer Crochet Square; Left Hand Crochet Cluster Shell; Left Hand Crochet V Stitch Cluster; Left Hand - Larksfoot Crochet Pattern Stitch; Left Hand - Cheerful Crochet Flower; Left Hand - Linked Crochet Stitch - Tunisian; Left Hand Lightweight Crochet Beanie Skull Cap; Left Hand Crochet Hat with Brim; Left Hand Knot Stitch Hat Cover; Left Hand Shell 3 Double Crochet; Left Hand - Large Wheel Stitch - Catherine's Wheel - Harlequin - Triple Crochet; Left Hand Traditional Granny Square; Left Hand Crochet Flower - How to Add Rounds; Left Hand Crochet Shell Beanie Hat; Left Hand Crochet V-Stitch Granny Square; Left Hand Crochet Solid Granny Square 5 Rounds; Left Hand Crochet Easy Heart; Lefty Single Crochet Decrease; Lefty Reverse Single Crochet - Crab Stitch; Left Hand Crochet Beanie Cap with Stripes; Left Hand FrontPost BackPost Double Crochet; Left Hand Solid Granny Square Crochet; Left Hand Granny Square Crochet

Přeji mnoho úspěchů...

 

Literatura, obrázky a internetové zdroje:

1. Pešková, Ludmila: Škola ručného pletenia */ aj pre ľaváčky, Práca, Bratislava, 2. vydání, 1985 (předcházející vydání 1982, pozdější 1987 a 1991); titulní strana a list s návodem pro leváky

2. http://www.moje-rodina.cz/blaznivy-svet-napadu/vy-ivani-zakladni-stehy-0; http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=1884, jehla z ml. doby kamenné; http://www.chytrepleteni.cz/Jak_zacit.htm; obrázek použit jako návod na další zpracování; http://www.maceska.czechian.net/radyanavody.html

9/9/2015

TOPlist

Kontakt

Mgr. Ivo Vodička Marie Majerové 1824/1
Litoměřice
412 01
+420 721 678 920

Stránky byly založeny 12.9.2012, ale počítadla návštěv byla aktivována 10. dubna 2015
ivovodicka@seznam.cz